Halden Visescene

Formål


Styrke og synliggjøre visens betydning som kulturarv

Styrke og synliggjøre visen som begrep

Skape gode sang og musikkopplevelser

Finne og fremme unge utøvere

Stimulere til læring og utvikling

Synliggjøre Haldens og Østfolds musikkmiljø

Produsere allmennyttige kulturevenement

Fremme folkehelsen ved sosiale sammenkomster